หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
301. บริษัท ไทยยูเนี่ยนโพรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการไทยยูเนี่ยนโพรเซ่นโปรดักส์) 0-3481-6500..
302. บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด 0-3937-1640..
303. โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-5633-8123..
304. บริษัท ซีเฟรซอินดิสตรี จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี,จุลชีววิทยาและสอบเทียบ) 077 - 52132..
305. บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีนโพรดักส์ จำกัด (ห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร) 077 - 50338..
306. บริษัท เอส เอส โฟรเซ่นต์ ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท เอส เอส โฟรเซ่นต์ ฟู้ดส์ จำกัด) 0-7433-6091..
307. บริษัท ธนภักดี จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 053-849550-..
308. บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02 -3121178..
309. บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-9876500 ..
310. บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0 2982-4984..
311. บริษัท Wella (Thailand) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-315-1238..
312. บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0 2212-2177..
313. บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 038-685718-..
314. บริษัท เอ. เอ็น. บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0 2510-0021..
315. บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034-339199..
316. บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3860-1666..
317. บริษัท เอส ซี อาร์ทิสทรี จำกัด 0 2706-3979..
318. บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0 2521-7888..
319. บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์) 035 - 34109..
320. สภากาชาดไทย สถานเสาวภา (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทางการแพทย์) 0-2256-4108..
321. บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0 2529 2560..
322. บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2368-2050..
323. บริษัท คริสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2420-2561..
324. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 032 611 384..
325. บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 074 273600..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [11]  [1213 [14]  [15]  [16]  [17

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop