หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1674 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
101. โรงพยาบาลพังงา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา) 0-7641-1616..
102. โรงพยาบาลพานทอง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-3845-1470..
103. โรงพยาบาลพบพระ (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 055-569211-..
104. โรงพยาบาลพุทธชินราช (ห้องปฎิบัติการผู้ป่วยนอก) 055-219844..
105. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการ Scanning Electron Microscope Room) 0-5387-8135..
106. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการ Transmission Electron Microscope Room) 0-5387-8135..
107. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการเตรียมแหล่งพันธุกรรมพืช) 0-5387-8135..
108. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการเตรียมเนื้อเยื่อ) 0-5387-8135..
109. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการเตรียมสารเลี้ยงเนื้อเยื่อ) 0-5387-8135..
110. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ) 0-5387-8135..
111. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่าง Electron Microscope Specimen Preparation) 0-5387-8135..
112. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการกำจัดของเสีย) 0-5387-8135..
113. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการเภสัชศาสตร์) 0-4375-4360..
114. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก) 0-4372-1728..
115. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการยาเม็ด) 0-2644-8720..
116. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-2201-5114..
117. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการวิจัยงานบริการวิชาการและวิจัย) 0-2660-7555..
118. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ หน่วยวิจัย (ห้องปฎิบัตการวิจัยด้านทันตชีววัสดุ) 0-2644-8644..
119. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเภสัชวินิจฉัย 1) 0-2997-2200..
120. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเภสัชวินิจฉัย 2) 0-2997-2200..
121. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเภสัชวินิจฉัย 3) 0-2997-2200..
122. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม) 0-2997-2200..
123. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม) 0-2997-2200..
124. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคโนโลยีชีวภาพ (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ) 0-2997-2200..
125. มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคโนโลยีชีวภาพ (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ) 0-2997-2200..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [3]  [45 [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop