หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1674 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
51. โรงพยาบาลสุขบำราญ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลสุขบำราญ) 0-7784-4143..
52. โรงพยาบาลอมก๋อย (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5346-7068..
53. โรงพยาบาลฮอด (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลฮอด) 0-5383-1444..
54. โรงพยาบาลอาจสามารถ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลอาจสามารถ) 0-4359-9073..
55. โรงพยาบาลอุ้มผาง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5556-1270..
56. โรงพยาบาลลานกระบือ (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5576-9085..
57. โรงพยาบาลลานนา (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลลานนา) 0-5335-7234..
58. โรงพยาบาลลำปาง (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-5422-3623..
59. โรงพยาบาลไทรงาม (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5579-1006..
60. โรงพยาบาลไพศาลี (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 056-259378..
61. โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ (ห้องปฎิบัติการห้องชันสูตร) 074-399023..
62. โรงพยาบาลกะพ้อ (ห้องปฎิบัติการชันสูตรโรค) 073- 494037..
63. โรงพยาบาลกันตัง (ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา) 0-7525-1256..
64. โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 0-5571-4223..
65. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิค) 0-4381-1020..
66. โรงพยาบาลกงหรา (ห้องปฏิบัติการห้องชันสูตร) 0-7468-7076..
67. โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5577-9013..
68. โรงพยาบาลค่ายสุริยะพงษ์ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลค่ายสุริยะพงษ์ ) 0-5477-3035..
69. โรงพยาบาลจอมทอง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-341218 ..
70. โรงพยาบาลชัยภูมิ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลชัยภูมิ) 0-4481-1005..
71. โรงพยาบาลชุมแสง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรโรค) 0-5628-2223..
72. โรงพยาบาลดอกคำใต้ (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-5449-1119..
73. โรงพยาบาลตาคลี (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 056 - 26175..
74. โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-7530-6239..
75. โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 055-732125..
ไปหน้าที่:
[1]  [23 [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop