หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
26. บริษัท ปฐวิน จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* -..
27. บริษัท ปับลิค ฟาร์มาซูติคอล แลบ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2277-8266..
28. บริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-73414333-..
29. บริษัท ปรูฟฟ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2952-5006..
30. บริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-5337-2902..
31. บริษัท บุญยเกียรติไอศกรีม จำกัด (ห้องปฎิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ) 056-720226..
32. บริษัท บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2328-1534..
33. บริษัท บู๊ทส แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2337-3620..
34. บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2589-2750..
35. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2613-9758..
36. บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน) สิงห์บุรี 035-641435-..
37. บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-5355-8584..
38. บริษัท บี.เอส.เอ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด 034-428205-..
39. บริษัท บี.เอ็น.เอ็ช แคนนิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 032-351689..
40. บริษัท นทีชัย จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกวิทยาศาสตร์) 0-7735-7170..
41. บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 038-593116-..
42. บริษัท นูตริเคมส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2529-1301..
43. บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-5348-1483..
44. บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชัน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-3779552,..
45. บริษัท นิสสชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการ บริษัท นิสสชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด) 0-2439-7425..
46. บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2272-6761..
47. บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เคมี) 0-3236-8270..
48. บริษัท นีโอพลาสท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 02-599-1409..
49. บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด 0-2976-2314..
50. บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด (ห้องปฎิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-3878-8203..
ไปหน้าที่:
[12 [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop