หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
26. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิวยอร์ค เคมีเกิ้ล (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2272-6761..
27. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2331-1962..
28. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวสโกฟาร์มาชูติคอล (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2322-8175..
29. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี (ห้องปฏิบัติการรวจสอบทดสอบ) 0-2286-2503..
30. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.เอช.โปรดัคส์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2251-3517..
31. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ซี อาทิสทรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2706-3979..
32. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวุธอุตสาหกรรม (ห้องวิเคราะห์ทางเคมี) 035-631305..
33. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพงษ์เภสัช (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2511-2010..
34. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบร์วู๊ด ฟาร์มาซูติคอล (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-2468-1418..
35. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวบราเดอร์ส (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2391-3936..
36. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.แมน ฟาร์มา 0-2415-1007..
37. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2986-6485..
38. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เจ.(เบญจโอสถ) (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2243-0079..
39. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการเภสัช (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบวิเคราะห์เคมี) 0-2427-6257..
40. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาตาร์แลบ 0-2392-4338..
41. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ)* 0-2284-1218..
42. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานิคม จำกัด (ห้องปฏิบัติการด้านจุลินทรีย์) 0-3663-9091..
43. สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด (ห้องปฏิบัติการโรงงานพาสเจอร์ไรซ์) 032 - 47195..
44. สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด (ห้องปฏิบัติการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ) 032 - 47195..
45. สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด (ห้องปฏิบัติการสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 0-7461-2763..
46. สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-7467-1594..
47. ศูนย์ฉายรังสี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0-2577-4171..
48. ICHIKYU FOOD (THAILAND) CO.,LTD (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 044-316209..
49. KING PAC INDUSTRIAL CO.,LTD. (ห้องปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพ) (66) 38-458..
50. Nestle (thai) Ltd. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-6487800..
ไปหน้าที่:
[12 [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop