หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
26. บริษัท บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2328-1534..
27. บริษัท พิคโก้ ฟาร์มา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2537-3547..
28. บริษัท พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด (ห้องปฏิบัตการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2577-1016..
29. บริษัท ฟาร์มา ซัพพลาย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2573-9078..
30. บริษัท ไฮเป็กซ์ (แก้วสารพัดนึก) จำกัด(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2311-0389..
31. บริษัท ฮีโร่มัยซิน ฟาร์ม่า จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2294-0048..
32. บริษัท โอสถสภา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2351-1035..
33. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เจ.(เบญจโอสถ) (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2243-0079..
34. บริษัท โอลัน-เคมเมด จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2511-0137..
35. บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2613-9758..
36. บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 02-3942366..
37. บริษัท นูตริเคมส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2529-1301..
38. บริษัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2394-2141..
39. บริษัท นีโอพลาสท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 02-599-1409..
40. บริษัท เอเชี่ยนยูเนียน แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2425-0374..
41. บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2272-6761..
42. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิวยอร์ค เคมีเกิ้ล (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2272-6761..
43. บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2467-0173..
44. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2986-6485..
45. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.เอช.โปรดัคส์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2251-3517..
46. บริษัท ห้างขายยา น่ำก๊ก (ตราหัวสิงห์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2398-3965..
47. บริษัท อุดมพร (ฟีฮาแล็บ) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2311-3121..
48. บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตวจสอบ ทกสอบ)* 0-28967440-..
49. บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 034- 878188..
50. บริษัท อินโดฟาร์ม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) * 0-2815-4657..
ไปหน้าที่:
[12 [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop