หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
76. บริษัท เมย์โอฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-2709-4258..
77. บริษัท เซาท์อีสต์แพจเกจจิ้งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบทางกายภาพ) 0-2324-0617..
78. บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2709-3610..
79. บริษัท ยี่หนินอาหารแช่แข็ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3864-8140..
80. บริษัท ไทยโอกาเบโพรโมชั่น จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววิทยา) 0-3886-6747..
81. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3866-3007..
82. บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 038-522-302..
83. บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบทางจุลชีววิทยา) 0-3449-0197..
84. บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3481-6413..
85. บริษัท ไบร์ทซี จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3482-0629..
86. บริษัท แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบทางจุลชีววิทยา) 0-3483-3696..
87. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-7253000..
88. บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02 9981350-..
89. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 032-447681-..
90. บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 074 273600..
91. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 032 611 384..
92. บริษัท คริสโก้ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2420-2561..
93. บริษัท คว็อลลิตี้ แล็บ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2368-2050..
94. บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0 2529 2560..
95. สภากาชาดไทย สถานเสาวภา (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทางการแพทย์) 0-2256-4108..
96. บริษัท แหลมทองเกษตรภัณฑ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์) 035 - 34109..
97. บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0 2521-7888..
98. บริษัท เอส ซี อาร์ทิสทรี จำกัด 0 2706-3979..
99. บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3860-1666..
100. บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034-339199..
ไปหน้าที่:
[1]  [2]  [34 [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop