หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
351. บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด (ห้องปฏิบัติการรวจสอบทดสอบ)* 0-2331-0150..
352. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพงษ์เภสัช (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2511-2010..
353. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ)* 0-2988-3655..
354. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี (ห้องปฏิบัติการรวจสอบทดสอบ) 0-2286-2503..
355. บริษัท ที.โอ.เมด จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 035-721285-..
356. บริษัท แสงรัศมีโอสถ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2427-2386..
357. บริษัท ที.โอ.แลบ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2573-2139..
358. บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 038-575-429..
359. บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-3852-2062..
360. บริษัท อเมริกันบริติช จำกัด (ห้องปฏิบัตการตรวจสอบ ทดสอบ)* -..
361. บริษัท ไทย พี.ดี.เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2277-0155..
362. บริษัท ไทยแจแปนแลบบอเรเตอรี่ส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2391-4798..
363. บริษัท อาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 034-298117-..
364. บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2326-0750..
365. บริษัท อินโดฟาร์ม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) * 0-2815-4657..
366. บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 034- 878188..
367. บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตวจสอบ ทกสอบ)* 0-28967440-..
368. บริษัท อุดมพร (ฟีฮาแล็บ) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2311-3121..
369. บริษัท ห้างขายยา น่ำก๊ก (ตราหัวสิงห์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2398-3965..
370. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.เอช.โปรดัคส์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2251-3517..
371. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2986-6485..
372. บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2467-0173..
373. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิวยอร์ค เคมีเกิ้ล (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2272-6761..
374. บริษัท นิวไลฟ์ฟาร์ม่า จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2272-6761..
375. บริษัท เอเชี่ยนยูเนียน แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2425-0374..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [1415 [16]  [17

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop