หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
351. บริษัท เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ)* 0-2317-7531..
352. บ.พนัสโภคภัณฑ์ 038-464520-..
353. บ. ชอไชยวัฒน์ อุตสาหกรรม 038-239445..
354. บ. โกลด์คอยน์คอร์ไพเรชั่น จำกัด 074-483600-..
355. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ บจก. โรงงาน สมุทรปราการ 02-7093040..
356. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ บจก. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-7093040..
357. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ บจก. (ห้องปฏิการตรวจสอบทดสอบ) 02 529-0065..
358. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2298-2465..
359. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ห้องปฎิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) 0-2589-9850..
360. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สระบุรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 036-341200 ..
361. Unilab Pharmaceuticals Co.Ltd. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2394-3021..
362. SEA FOODS ENTERPRITE (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) -..
363. Sara Lee Coffee + Tea (Thailand) Ltd. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-529-1719..
364. NST FOOD INGREDIENTS Co.,Ltd. (ห้องปฎิบัติการ NST Microbiologics) 02-8127700..
365. Nestle (thai) Ltd. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-6487800..
366. KING PAC INDUSTRIAL CO.,LTD. (ห้องปฏิบัติการฝ่ายประกันคุณภาพ) (66) 38-458..
367. ICHIKYU FOOD (THAILAND) CO.,LTD (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 044-316209..
368. ศูนย์ฉายรังสี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0-2577-4171..
369. สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-7467-1594..
370. สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด (ห้องปฏิบัติการสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด 0-7461-2763..
371. สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด (ห้องปฏิบัติการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ) 032 - 47195..
372. สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด (ห้องปฏิบัติการโรงงานพาสเจอร์ไรซ์) 032 - 47195..
373. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานิคม จำกัด (ห้องปฏิบัติการด้านจุลินทรีย์) 0-3663-9091..
374. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ)* 0-2284-1218..
375. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาตาร์แลบ 0-2392-4338..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [1415 [16]  [17

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop