หน้าหลัก | thai English | Site map

หน้าหลัก >> พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ วันที่ 25 มกราคม 2562
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ วันที่ 26 กรกฏาคม 2561
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 28 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 3 พฤศจิกายน 2560
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ วันที่ 16 มิถุนายน 2560
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ วันที่ 25 ตุลาคม 2559
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท น้าตาลพิษณุโลก จ้ากัด และศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
ศูนย์สุขภาพสัตว์ปีก บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

หน้า : [1]

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201