หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องภาพกิจกรรม >> พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ วันที่ 25 ตุลาคม 2559

วันที่ 26 ต.ค. 2559

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Quality Assurance and Quality Control, Worldwide Antimalarial Resistance Network (WWARN) Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit, Faculty of Tropical Medicine Mahidol University
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด 

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201