หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องภาพกิจกรรม >> พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ วันที่ 25 มกราคม 2562

วันที่ 25 ม.ค. 2562

พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
            วันที่ 25 มกราคม 2562

ห้องปฏิบัติการอัยย์แลป บริษัท ไอออนิค จำกัด

ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุดิบและแก้ว บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด
ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์และสนับสนุนงานวิจัย บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
REM-UAE laboratory and Consultant Company Limited
หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยและพัฒนา ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ห้องปฏิบัติการ บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด seks shop
erotik shop
seks shop
erotik shop istanbul
vibrator
erotik shop
vibrator
vibrator
vibrator
izmir erotik shop
izmir erotik shop
ankara erotik shop
ankara erotik shop
antalya erotik shop
anal sex

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201