หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องภาพกิจกรรม >> พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ วันที่ 26 กรกฏาคม 2561

วันที่ 26 ก.ค. 2561

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาชุมพร

ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) กรมประมง
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาพุนพินและสาขาขุนทะเล
บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา
ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ทีพีจี ฟีดมิลล์ จำกัด
ห้องปฏิบัติการแผนกตรวจสอบคุณภาพ บริษัท นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด


ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท ซี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
26 กรกฎาคม 2561
บริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด (สาขาบางกล่ำ)
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ 
26 กรกฎาคม 2561

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201