หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องภาพกิจกรรม >> พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

วันที่ 20 มิ.ย. 2560

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด
ห้องปฏิบัติการลำพูน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ บีพี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
ห้องปฏิบัติการ ธารเกษม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ห้องปฏิบัติการยูโนเคมกรุ๊ป บริษัท ยูโนเคม จำกัด
ห้องปฏิบัติการ บริษัท ลิควิด เพียวริฟิเกชั่น เอ็นจิเนียรริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ห้องปฏิบัติการ บริษัท ไอเอ็มซี (ไทย) จำกัด
ห้องปฏิบัติการปักธงชัย นครราชสีมา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 
ห้องปฏิบัติการโคกกรวด นครราชสีมา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ห้องปฏิบัติการศรีราชา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
National Institute of Hygiene and Epidemiology, Vietnam
HIV External Quality Assurance, Pasteur Institute of Ho Chi Minh City, Vietnam
Quality Control Center for Medical Laboratory, Hanoi Medical University, Vietnam
ห้องปฏิบัติการขอนแก่น บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ห้องปฏิบัติการ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201