หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 365 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
301. โรงพยาบาลปรางกู่ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปรางกู่) 0-4569-7050..
302. โรงพยาบาลปราสาท (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลปราสาท) 0-4455-1295..
303. โรงพยาบาลประโคนชัน (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลประโคนชัน) 0-4467-1356..
304. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก) 0-4461-1262..
305. โรงพยาบาลบึงสามพัน (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลบึงสามพัน) 0-5673-1284..
306. โรงพยาบาลบางมูลนาก (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5663-1131..
307. โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์) 0-4485-9099..
308. โรงพยาบาลบ้านตาก (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5559-1435..
309. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (ห้องปฏิบัติการกลาง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว) 034419531..
310. โรงพยาบาลบรบือ (ห้องปฏิบัติการชันสูตรรวม) 0-4377-1439..
311. โรงพยาบาลบรบือ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-4377-1439..
312. โรงพยาบาลนครพิงค์ (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-5321-1957..
313. โรงพยาบาลนากลาง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลนากลาง) 0-4235-9035..
314. โรงพยาบาลนาโยง (ห้องปฎิบัติการกลุ่มเทคนิคบริการงานชันสูตรโรค) 075-299099..
315. โรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลธนบุรี - ชุมพร ) 0-7750-4800..
316. โรงพยาบาลธารโต (ห้องปฏิบัติการนารีวิทยา) 0-7329-7041..
317. โรงพยาบาลธัญบุรี (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลธัญบุรี) 577-1668..
318. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ ) 02-9269119..
319. โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ (หอ้งปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-7548-9084..
320. โรงพยาบาลทับปุด (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลทับปุด) 0-7659-9109..
321. โรงพยาบาลทับเที่ยง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลทับเที่ยง) 0-7521-8988..
322. โรงพยาบาลตาบัง (ห้องปฏิบัติการงานชันสูตรโรค) 0-7325-8090..
323. โรงพยาบาลตาคลี (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 056 - 26175..
324. โรงพยาบาลตากสินจันทบุรี (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลตากสินจันทบุรี) 0-3932-1233..
325. โรงพยาบาลตราด (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา) 0-3953-1784..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [1213 [14]  [15

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop