หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 689 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (สมุทรสาคร) 0-3482-0642..
2. บริษัท โกชูโคซัน จำกัด 0-2750-3192..
3. บริษัท มิลล์คอน สตีล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) 038-606041-..
4. บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0-3834-5356..
5. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา 0-43202377..
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบ) 0-2967-9700..
7. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด(สาขา Science Park) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2564-7932..
8. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นนทบุรี (ห้องปฏิบัติการฝ่ายเคมี) 0-2436-2831..
9. บริษัท ยูเนียนโพรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3482-0625..
10. บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2331-6571..
11. บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2938-6604..
12. บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2316-9419..
13. Better pharma co.Ltd. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2816-4346..
14. บริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3868-5613..
15. บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัดมหาชน สมุทรปราการ 02 3373280-..
16. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 022424248..
17. โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-2201-7183..
18. บริษัท เทสท์ เทค จำกัด 0-2877-3271..
19. บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-599-1015..
20. แผนกวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ซันฟีด จำกัด ๐-๓๖๓๒-๕๐๙๕..
21. บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2384-0036..
22. บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ห้องปฎิบัติการบริษัท เซเรบอส 038-490400-..
23. บริษัท ซันแวลเล่ย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3633-4900..
24. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน ) 055-728400#..
25. บริษัท เบทาโกร จำกัด(สมุทรปราการ) (ห้องปฏิบัติการเบทาโกร จำกัด) 02-8165011..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop