หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 689 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. ..
2. บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 038-352170-..
3. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ทีโอที 025812416..
4. ห้องปฏิบัตืการทดสอบอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 02-9428629..
5. ห้องปฏิบัติการทดสอบและมอบเทียบ บริษัท แคลิเทค จำกัด 021580831..
6. Central Lab Thai 043247704-7..
7. คาร์กิลล์ มีทส์(ไทยแลนด์)จำกัด 036-263300 ..
8. บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด 038-054036-..
9. United Analyst & Engineering Consultant CO.,Ltd. 02-7632802..
10. บจก.แซน อี. 68 แลบ 02 9122715-..
11. ฝ้ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการไออาร์พีซี 038613571-8..
12. (สกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตสโกปี ) 0-2564-6500..
13. โรงงานเภสัชกรรมทหาร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2392-2090..
14. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 036-646041-..
15. โรงงานน้ำตาลรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ห้องปฎิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4488-8111..
16. โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลรามาธิบดี) 0-2246-1073..
17. โรงพยาบาลสันป่าตอง (ห้องปฏิบัติการเทคนิคบริการ) 0-5331-1711..
18. Advantage Co.,Ltd (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-987-3248..
19. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบชิ้นงาน) 0-5391-6211..
20. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการวิจัยงานบริการวิชาการและวิจัย) 0-2660-7555..
21. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฎิบัติการงานทาง) 02-310-8577..
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์(ห้องปฏิบัติการทางเคมี ) 053-412526 ..
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์) 0-2243-2246..
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป) 0-2243-2246..
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการขั้นสูง 1) 0-2243-2246..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop