หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 414 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
151. บริษัท ท็อป ฟีด มิลล์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-21945678-..
152. บริษัท สิทธินันท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการแผนกประกันคุณภาพ) 0-22333990-..
153. บริษัท เค.เอ็ม.อินเตอร์แล็บ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-3151074..
154. ศูนย์ฉายรังสี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0-2577-4171..
155. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2298-2465..
156. บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 038-593116-..
157. บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด (ห้องปฏิบัติการ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด) 0-4420-0444..
158. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ห้องปฎิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) 0-2589-9850..
159. บริษัท นิสสชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการ บริษัท นิสสชิน-เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด) 0-2439-7425..
160. บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-4203887-..
161. บริษัท พรีมาแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 02-9833675..
162. NST FOOD INGREDIENTS Co.,Ltd. (ห้องปฎิบัติการ NST Microbiologics) 02-8127700..
163. ห้างห้นส่วนจำกัด สุวิรุฬห์ ชาไทย (ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ) 0-5371-2007..
164. โรงพยาบาลแม่จัน (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-771300..
165. บริษัท ทวีสินธุ์ น้ำแข็ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา) 077-823044-..
166. บริษัท ไอ พี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-324-0021..
167. บริษัท ปทุมธานีบริวเวอร์รี่ จำกัด (ห้องควบคุมคุณภาพ) 0-2598-2074..
168. บริษัท ไทย-ซีโนฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา) 0-3483-0055..
169. บริษัท สยามน้ำมันพืช จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวสอบทางเคมี) 0-3482-6957..
170. บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา) 0-2315-4171..
171. บริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด (ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ) 0-5346-4034..
172. บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการมารีนโกลด์ โปรดักส์) 0-3486-4091..
173. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด สมุทรปราการ (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด) 0-2377-1278..
174. บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัทไดโฮ) 0-3449-0197..
175. บริษัท อีสเทิร์น ดีไลท์ฟูดส์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3866-6103..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [2]  [3]  [4]  [5]  [67 [8]  [9]  [10]  [11ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop