หน้าหลัก | thai English | Site map

Download >> เอกสารเผยแพร่
เอกสารการฝึกอบรม

 

ลำดับที่

ชื่อเอกสาร

1

Supplementary Document to ISO/IEC 17043: Interpretation on ISO/IEC 17043

2

Supplementary Document to ISO/IEC 17043: Statistical approach for PT (Testing and Calibration)

3

Supplementary Document to ISO/IEC 17043: Statistical approach for PT (Medical Testing)

4

5

เอกสารสัมมนาความปลอดภัยครั้งที่ 2 : สาระสำคัญของร่าง พรบ. ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

6

เอกสารสัมมนาความปลอดภัยครั้งที่ 2 : ระบบการจัดการสารเคมี

7

เอกสารสัมมนาความปลอดภัยครั้งที่ 2 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

8

เอกสารสัมมนาความปลอดภัยครั้งที่ 2 : ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณ์

9

เอกสารสัมมนาความปลอดภัยครั้งที่ 2 : การจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ (1)

10

เอกสารสัมมนาความปลอดภัยครั้งที่ 2 : การจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ (2)

11

เอกสารสัมมนาความปลอดภัยครั้งที่ 2 : การป้องกันควบคุมอันตรายและการประเมินความเสี่ยงภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการ

12

Supporting consumer Protection

13

TAF Assessor arrangement and harmonization

14

ISO/IEC 17025: 2017

15

เอกสารหลักสูตรแนวทางการจัดการความเสี่ยงสำหรับห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (1)

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201