หน้าหลัก | thai English | Site map

หน้าหลัก >> อื่นๆ
อื่นๆ
สัมมนาประชาพิจารณ์การศึกษาและจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Harmonization of Laboratory Accreditation Bodies in Thailand”
ก้าวที่ 10 ในการรับรองและการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ วศ. สู่ประชาคมอาเซียน
สัมมนาเรื่อง Lab ไทยก้าวไกล คุณภาพสินค้าไทยก้าวพัฒนาสู่สากล ครั้งที่ 2 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2553
สัมมนาเรื่อง Lab ไทยก้าวไกล คุณภาพสินค้าไทยก้าวพัฒนาสู่สากล ครั้งที่ 1 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2553

หน้า : [1]

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201