หน้าหลัก | thai English | Site map

หน้าหลัก >> ห้องภาพกิจกรรม
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดห้องภาพกิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด

ห้องภาพกิจกรรม

หมวดย่อย
   พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
   การอบรม/สัมมนา
   ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
   อื่นๆ

พิธีมอบหนังสือรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (24 ก.พ. 2558)

หน้า : [1]

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201