หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. บริษัท มิลล์คอน สตีล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) 038-606041-..
2. บริษัท ไทยไพพรรณ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2755-9110..
3. บริษัท ไทยคาเมดะ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2748-4265..
4. บริษัท ยูไนเต็ดเคียวเอะฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2394-1763..
5. บริษัท บาสกิ้น-ร้อบบิ้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2909-2277..
6. บริษัท เจนเนอเรชัน แล็บ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-9409981-..
7. บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-323-9067..
8. แผนกวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ซันฟีด จำกัด ๐-๓๖๓๒-๕๐๙๕..
9. KURITA-GK CHEMICAL CO.,LTD (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-3152300..
10. บริษัท ดูราเคม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2312-1719..
11. บริษัท เค.ซี.พี.มาสเตอร์ไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2433-4382..
12. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด กรุงเทพฯ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-22940091..
13. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2201- 700..
14. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ โครงการเคมี (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิเคราะห์น้ำดื่มน้ำใช้) 0-2201-7219..
15. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ 2) 0-7431-1895..
16. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-9428629ต..
17. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 037-392-901..
18. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการกลาง) 0-4334-8354..
19. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการกลางเป่าแก้ว ) 0-43-242-33..
20. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ (ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก) 0-5311-2188..
21. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ดิน) (053) 94403..
22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ห้องปฏิบัติการวิจัย) 0-7541-1144..
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์) 0-4374-2616..
24. บริษัท เหล็กสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3628-8274..
25. บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 0-2709-3040..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop