หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. บริษัทไทยแจแปนแลบปอราทอรีส์ จำกัด 0-2391-3283..
2. บริษัทสยามนิปปอนสทีล้อมพอน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3889-1453..
3. บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3441-9888..
4. บริษัทโรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ)* 0-28000-297..
5. บริษัทโรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2311-0111..
6. บริษัท ฟินิคซ์ พัลส์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการแผนกประกันคุณภาพ) 0-4343-1412..
7. บริษัท ฟาร์สเป็ค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2539-0101..
8. บริษัท ฟาร์สเป็ค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* -..
9. บริษัท ฟาร์มาเทคจำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* -..
10. บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2625-9690..
11. บริษัท ฟาร์มา ซัพพลาย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2573-9078..
12. บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการ Pala Assets Testing Laborotory) 02-3231307 ..
13. บริษัท พิจิตรพันธุ์ไรซ์เพิร์ลลิ่ง (2002) จำกัด 056-613700-..
14. บริษัท พิคโก้ ฟาร์มา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2537-3547..
15. บริษัท พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด (ห้องปฏิบัตการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2577-1016..
16. บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-9333055..
17. บริษัท พี.เอส.แวกซ์ เทค จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 0-3449-6020..
18. บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 075-529173..
19. บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3868-1012..
20. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-7527-6088..
21. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่วนควบคุมคุณภาพ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-2397145..
22. บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2617-8000..
23. บริษัท ปับลิค ฟาร์มาซูติคอล แลบ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2277-8266..
24. บริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-5337-2902..
25. บริษัท บุคคโลเทรดดิ้ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2328-1534..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop