หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1301. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 0-7433-6933..
1302. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) 0-7433-6933..
1303. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์) 0-7433-6933..
1304. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์) 0-7433-6933..
1305. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 0-7433-6933..
1306. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาประยุกต์ (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) 0-4372-2118..
1307. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-4372-2118..
1308. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์) 0-4372-2118..
1309. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0-2218-9581..
1310. ห้องปฏิบัติการ PCR 035866497..
1311. กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 037-392-901..
1312. ไอโซโทปไฮโดรโลยี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 037-392-901..
1313. ห้องปฏิบัติการเคมี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 037-392-901..
1314. วช 025098113..
1315. บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 028855801..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [5253 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop