|

<
หน้าหลัก >> แผนกิจกรรมประจำปี
ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  


รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025


พารามิเตอร์/เครื่องมือวัด เลือก

Total 0 Record : 1 Page : 1
   
หน้า : [1]

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 
ค้นหาข้อมูล
 
 
   
จากฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ
จากในเว็บไซต์
จาก Google
 
GIS Map
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201