ข้อมูลการพื้นฐาน :

ห้องปฏบัติการ แยกใบรับรองมาตรฐาน :

ห้องปฏบัติการ แยกตามสาขา :

UTM Zone 47 Coordinates:
E=  เมตร
N=   เมตรDownload
Java Virtual Machine
Zoom All Extent Zoom In Zoom Out Pointer Identify
สเกล1:  X=   Y=  
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ , สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
75/7 ถ.พระราม 6, ราชเทวี, กทม. 10400
โทรศัพท์ ...02-201-7000
Copyright © 2003, Department of Science Service - All rights reserved