หน้าหลัก | thai English | Site map

Laboratory Accreditation
หน้าหลัก >> รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

รับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

หมวดย่อย
   การรับรองระบบงาน
   รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
   รายชื่อผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
   แบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอรับการรับรอง
   การยื่นขอการรับรองออนไลน์

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201