หน้าหลัก | thai English | Site map

หน้าหลัก >> ทำเนียบผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ
ทำเนียบผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ

1. American Society for Testing and Materials (ASTM)
2. Aquacheck
3. Asia Pacific Accreditation Co-operation (APLAC)
4. Canadian Association for Environmental Analytical Laboratories (CAEAL)
5. China NIL Research Center for Proficiency Testing
6. Collaborative Testing Services (CTS)
7. Department of Science Service (DSS)
8. Environmental Resource Associates (ERA)
9. European Proficiency Testing Information System (EPTIS)
10. Food Analysis Performance Assessment Scheme (FAPAS)
11. Health and Safety Laboratory (HSL)
12. Institute for Interlaboratory Studies, The Netherland (IISNL)
13. Institute of Nutrition, Mahidol University
14. LGC Setting Standards in Analytical Science (LGC)
15. National Association of Testing Authorities, Australia (NATA)
16. National Food Institute (NFI)
17. New Jersey Department of Environmental Protection (NJDEP)
18. Research Triangle Institute International (RTI)
19. The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA)

หน้า : [1]

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

[email protected] Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201