หน้าหลัก | thai English | Site map

Laboratory Accreditation
หน้าหลัก >> แบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอรับการรับรอง
แบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอรับการรับรอง

หมวดย่อย
   สำหรับการขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
   ข้อแนะนำการกรอกแบบและการยื่นคำขอ
   สำหรับการขอรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
   สำหรับการขอรับการรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

[email protected] Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201