หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องภาพกิจกรรม >> อื่นๆ
สัมมนาเรื่อง Lab ไทยก้าวไกล คุณภาพสินค้าไทยก้าวพัฒนาสู่สากล ครั้งที่ 1 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2553

วันที่ 8 ส.ค. 2553

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201