หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1276. บริษัท แม่กลองฟูดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท แม่กลองฟูดส์ จำกัด) 0-3472-3491..
1277. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี SC 301 อาคารปฏิบัติการ ) 0-7444-3955..
1278. บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด ) 0-7720-0654..
1279. บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ห้องปฎิบัติการQA section) 0-3868-4881..
1280. บริษัท ตรังชัวร์ จำกัด ( ห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา) 0-7527-6011..
1281. บริษัท ฟินิคซ์ พัลส์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการแผนกประกันคุณภาพ) 0-4343-1412..
1282. บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2920-1458..
1283. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่วนควบคุมคุณภาพ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-2397145..
1284. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทิเกรท ซายน์ (ห้องปฏิบัติการสังเคราะห์) 0818843207..
1285. บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-7523-0707..
1286. บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ) 0-7527-6088..
1287. บริษัท แมน เอ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์) 0-7433-6102..
1288. โรงงานน้ำตาลวังขนาย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ) 0-2210-0853..
1289. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2617-9500..
1290. KIMBERLY CLARK MANUFACTURING (THAILAND) CO.,TLD. (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2765-9011..
1291. บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 0-2709-3040..
1292. บริษัท เหล็กสยาม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3628-8274..
1293. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์) 0-4374-2616..
1294. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (ห้องปฏิบัติการวิจัย) 0-7541-1144..
1295. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ดิน) (053) 94403..
1296. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ (ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก) 0-5311-2188..
1297. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการกลางเป่าแก้ว ) 0-43-242-33..
1298. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฎิบัติการกลาง) 0-4334-8354..
1299. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 037-392-901..
1300. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-9428629ต..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [5152 [53

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop