หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1251. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาที่ดิน เขต 7 (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 054-771588..
1252. บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 032471415-6..
1253. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบไฟฟ้าและความถี่) 0-2872-5281..
1254. บริษัท สยามทบพัน แพคเกจจิ้ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2709-3110..
1255. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (หน่วยปฏิบัติการทดสอบทางชีวภาพสำหรับวัสดุทางการแพทย์) 0-2564-6500..
1256. บริษัท แพรกซ์แอร์ ( ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 038-685718-..
1257. บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2617-8000..
1258. สภากาชาดไทย สถานเสาวภา (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทางการแพทย์) 0-2256-4108..
1259. บริษัท สกินแคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2570-8421..
1260. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (ห้องปฏิบัติการกลาง) 02-2184124-..
1261. การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานประปาภูเก็ต (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) 0-7632-1023..
1262. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการอาหารพืชและชีวเคมี) 0-5394-4031..
1263. บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 032-447681-..
1264. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมบางประกง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2436-2649..
1265. กระทรวงพาณิชย์ สำนักชั่งตวงวัด (ห้องปฏิบัติการมวล) 0-2547-4345..
1266. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ห้องปฎิบัติการสอบเทียบสาขาไฟฟ้า) 0-2717-3000..
1267. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศูนย์เครื่องมือวัดละเอียดและสอบเทียบขนาด (ห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 0-2913-2500..
1268. บริษัท อินโทรอินเตอร์ไพรส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2946-1732..
1269. บริษัท เมทเลอร์-โทเลโด ประเทศไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติการCalibation Lab Canter) 02-7230300..
1270. บริษัท มิงเต็ง เมโทรโลยี เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 0-2540-3815..
1271. บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2722-2233..
1272. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ) 0-2562-0096..
1273. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ห้องปฏิบัติสอบเทียบทางไฟฟ้า) 0-2285-9000..
1274. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ (ห้องจุลชีววิทยาไร้ออกซิเจน ) 053-944-440..
1275. บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02 9981350-..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [5051 [52]  [53

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop