หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1226. มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (ห้องปฏิบัติการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) 02-3108407..
1227. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ห้องปฏิบัติการสื่อสารและโทรคมนาคม) 02-6976711..
1228. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี (ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม) 0-4221-2613..
1229. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์) 02-6976705..
1230. บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) 032 - 54845..
1231. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกล) 02-6976722..
1232. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี (ผ่ายวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม) 0-4221-2613..
1233. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการชีววิยา sc1511) 0-2549-4177..
1234. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมี) 0-4531-9800..
1235. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการชีววิยา sc1510) 0-2549-4177..
1236. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการชีววิยา sc1505) 0-2549-4177..
1237. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการชีววิยา sc1503) 0-2549-4177..
1238. บริษัท เอเชียน้ำมันปาล์ม จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 075 - 68135..
1239. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) 073 - 33300..
1240. บริษัท Thai-Nihon Seals จำกัด (ห้องปฎิบัติการ QA&Technical) 0-3848-0102..
1241. บริษัท เอ็น วาย ชูการ์ จำกัด (แผนกห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์) 044-448017..
1242. บริษัท นำรับเบอร์แอนด์ลาเท็คส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ) 075 - 28118..
1243. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) 0-5635-0606..
1244. บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด ) 0-3868-3314..
1245. บริษัท ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด) 0-3895-4111..
1246. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก) 0-7428-6159..
1247. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช (ห้องปฏิบัติการกีฎวิทยา) 0-7428-6101..
1248. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช (ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์) 0-7428-6113..
1249. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-7428-8022..
1250. บริษัท ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด จำกัด (ห้องปฏิบัติการบริษัท ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด จำกัด ) 0-7448-3482..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [4950 [51]  [52]  [53

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop