หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1315 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1201. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) 0-2345-1265..
1202. วิทยาลัยการอาชีพลอง (ห้องปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์) 0-5458-3117..
1203. บริษัท เมเซอร์โทรนิกซ์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2514-1000..
1204. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ชีววิทยา) 0-5526-1024..
1205. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กพัฒนานิคม จำกัด (ห้องปฏิบัติการด้านเคมีและกายภาพ) 0-3663-9091..
1206. บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการ Pala Assets Testing Laborotory) 02-3231307 ..
1207. บริษัท จี อี เอลาโน เอเซีย จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3895-5264..
1208. บริษัท อินนิออส เอเชียติก เคมีภัณฑ์ จำกัด (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-27093650..
1209. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์ควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ สมุทรสาคร (ห้องปฏิบัติการศูนย์ควบคุมตรวจสอบสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์) 0-3441-3189..
1210. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ (ห้องปฎิบัติการ DOE) 0-3835-4580..
1211. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ (ห้องปฎิบัติการcasting) 0-3835-4580..
1212. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ(ห้องปฎิบัติการCNC) 0-3835-4849..
1213. วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ (ห้องปฎิบัติการงานช่างเชื่อมโลหะ) 0-54451582 ..
1214. วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ (ห้องปฎิบัติการไฟฟ้า) 0-5445-1582..
1215. บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา) 0-3889-9313..
1216. บริษัท เอช ที เอ็ม นอร์ทอีสต์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4432-2201..
1217. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) 0-5367-4350..
1218. บริษัท GLOD FIELD REFINERY จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-2727-0288..
1219. มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการ SEM & TEM) 0-5526-1000..
1220. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ) 02-5580150-..
1221. สถาบันอาหาร (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 02-8868088-..
1222. สถาบันอาหาร (ห้องปฏิบัติการ GMOs) 02-8868088-..
1223. สถาบันอาหาร (ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ (Water analysis) 02-8868088-..
1224. บริษัท พี.เอส.วี.เคมีคอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 02-9333055..
1225. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา (ห้องปฏิบัติการห้องเครื่องมือกลาง,ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ) 02-5625555ต..
ไปหน้าที่:
<<หน้าแรก <ก่อนหน้า [44]  [45]  [46]  [47]  [4849 [50]  [51]  [52]  [53

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop