หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1674 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. ฟาร์มศรีสุบรรณ 1 077402229..
2. บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-4465-9020..
3. บริษัทไทยฟูดแอนด์เคมีคอล(ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบเคมีภันฑ์) 0-2399-3059..
4. บริษัทไทยแจแปนแลบปอราทอรีส์ จำกัด 0-2391-3283..
5. บริษัทสยามนิปปอนสทีล้อมพอน จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3889-1453..
6. บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด (ห้องปฎิบัติการเคมี) 0-3441-9888..
7. บริษัทโรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ ตรวจสอบ)* 0-28000-297..
8. บริษัทโรงงานเภสัชกรรม แอตแลนติค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2311-0111..
9. บริษัท ฟุกเทียนแลป (ห้องปฎิบัติการขาย) -..
10. บริษัท ฟลุสลิค เคม จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท ฟลุสลิค เคม จำกัด) 02-7226393-..
11. บริษัท ฟินดัส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 02-7094422-..
12. บริษัท ฟินิคซ์ พัลส์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการแผนกประกันคุณภาพ) 0-4343-1412..
13. บริษัท ฟาร์สเป็ค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* 0-2539-0101..
14. บริษัท ฟาร์สเป็ค จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* -..
15. บริษัท ฟาร์มาเทคจำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)* -..
16. บริษัท ฟาร์มาแคร์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2326-0990..
17. บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ)* 0-2625-9690..
18. บริษัท ฟาร์มา ซัพพลาย จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2573-9078..
19. บริษัท ฟอร์จูน โฟรเซิ่น ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-74587618-..
20. บริษัท ฟอร์จูน โฟรเซิ่น ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-7458-7618..
21. บริษัท พลาทรัพย์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการ Pala Assets Testing Laborotory) 02-3231307 ..
22. บริษัท พิจิตรพันธุ์ไรซ์เพิร์ลลิ่ง (2002) จำกัด 056-613700-..
23. บริษัท พิคโก้ ฟาร์มา จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-2537-3547..
24. บริษัท พี.พี.แลบอราตอรี่ส์ จำกัด (ห้องปฏิบัตการตรวจสอบทดสอบ)* 0-2577-1016..
25. บริษัท พี.วี.เอ็กซโพลวิฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (ปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-3623-6290..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop