หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 1674 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 028855801..
2. วช 025098113..
3. บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 028681246..
4. xxxx mm 11..
5. จุลชีววิทยา บ.เบอร์แทรมเคมิคอล 1982 จำกัด 021911191..
6. บริษัท เอส.ซี.ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด 056622993-4..
7. ห้องปฏิบัติการเคมี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 037-392-901..
8. ไอโซโทปไฮโดรโลยี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 037-392-901..
9. กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 037-392-901..
10. ห้องปฏิบัติการ PCR 035866497..
11. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0-2218-9581..
12. ฟาร์มศรีสุบรรณ 1 077402229..
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์) 0-4372-2118..
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-4372-2118..
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาประยุกต์ (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) 0-4372-2118..
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 0-7433-6933..
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์) 0-7433-6933..
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์) 0-7433-6933..
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) 0-7433-6933..
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 0-7433-6933..
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-7433-6933..
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์) 0-7433-6933..
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 0-7433-6933..
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา) 0-7433-6933..
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 0-3641-2751..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop