หน้าหลัก | thai English | Site map

Untitled Document
ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
รายงานสรุปจำนวนห้องปฏิบัติการ ( 8156 )

สรุปตามประเภทหน่วยงาน (รายงานได้มาจากการสำรวจ)

ประเภท จำนวน
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ไม่ระบุ
สั่งพิมพ์กราฟ

สั่งพิมพ์กราฟ
ข้อมูลเชิงตัวเลข
1  ห้องปฏิบัติการทั้งหมดรวม 8156 ห้อง
2  ห้องปฏิบัติการสังกัดมหาวิทยาลัย 2085 ห้อง
3  ห้องปฏิบัติการสังกัดสถาบัน 461 ห้อง
4  ห้องปฏิบัติการสังกัดโรงพยาบาล 814 ห้อง
5  ห้องปฏิบัติการสังกัดบริษัท 3074 ห้อง
6  ห้องปฏิบัติการสังกัดห้างหุ้นส่วน 50 ห้อง
7  ห้องปฏิบัติการสังกัดหน่วยงานอื่นๆ 1859 ห้อง

สั่งพิมพ์กราฟ

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop