หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
รายงานสรุปจำนวนห้องปฏิบัติการ ( 8,157 )
สรุปตามระบบคุณภาพ (รายงานได้มาจากการสำรวจ)
ระบบคุณภาพ ไม่มีนโยบาย ยังไม่ได้รับการรับรอง กำลังดำเนินการ ได้รับการรับรองแล้ว ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ISO/IEC 17025 1,8231,463532687 86 21 14
ISO 9000 series 1,3781,6422661,262 0 2 0
ISO 14000 1,8141,674224572 0 1 0
ISO 15189 9441,17413354 0 0 0
HACCP 1,8111,530448365 0 0 0
QS 9000 1,2449921917 0 0 0
GMP 1,5301,35184414 0 0 1
GLP 16906 0 0 0
ฮาราล 207113 0 0 0
อื่น ๆ 1,9551,315165828 0 0 0
สั่งพิมพ์กราฟ


สั่งพิมพ์กราฟ

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop