หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
     
กลุ่ม :
สถานะการยกเลิก :
ภาค :
รายชื่อหน่วยงาน PT ที่ขอยกเลิก/ถูกพักใช้/ถูกเพิกถอนการรับรองฯ
ลำดับ ชื่อห้องปฏิบัติการ สถานะการยกเลิก กลุ่ม หมายเลขการรับรองระบบงานที่
ไม่พบข้อมูล
ไปหน้าที่: 

 

 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop