หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
กลุ่ม :  
ภาค :    
 
รายงานหน่วยงาน PT
กลุ่มทดสอบทางการแพทย์
ลำดับ PTP/RMP กลุ่ม หมายเลขการรับรองระบบงานที่
1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ – 0001
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ – 0003
3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ – 0006
4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ – 0007
5 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ - 0009
6 งานประกันคุณภาพ เครือข่ายงานวิจัยมาลาเรียทั่วโลก หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ - 0012
7 สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ - 0013
8 External Quality Assessment Program, National Institute of Hygiene and Epidemiology, Vietnam กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ - 0014
9 Pasteur Institute of Ho Chi Minh City, Vietnam กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ - 0015
10 Quality Control Center for Medical Laboratory,Hanoi Medical University, Vietnam กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ - 0016
11 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชํานาญ - 0017
12 ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ - 0019
13 เอ็นยู เอ็มแอลซี ศูนย์ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ - 0020
14 กลุ่มบริการทดสอบความชำนาญ กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ - 0022
15 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ - 0023
16 Department of Microbiology and National Tuberculosis Reference Laboratory, National Lung Hospital, Vietnam กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชานาญ - 0025
17 Quality Control Center for Medical Laboratory, Ministry of Health at University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City, Vietnam กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชานาญ - 0026
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ - 0030
19 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ - 0033
20 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มทดสอบทางการแพทย์ ทดสอบความชำนาญ - 0034
ไปหน้าที่: 1 

 

 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop