หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
กลุ่ม :  
ภาค :    
 
รายงานหน่วยงาน PT
กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ
ลำดับ PTP/RMP กลุ่ม หมายเลขการรับรองระบบงานที่
1 ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง - 0001
2 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ – 0002
3 ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงเมล็ดธัญพืช บริษัท ไทยคาลิเบรชั่นเซอร์วิส จำกัด กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ผู้ผลิตวัสดุอางอิง - 0002
4 ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง แผนกวิจัยและพัฒนา บริษัท เคมี อินโนเวชั่น จำกัด กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง - 0003
5 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ – 0004
6 บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ - 0008
7 สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ - 0011
8 แผนกพัฒนามาตรฐานการทดสอบ บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ - 0018
9 ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ - 0021
10 กลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชานาญ - 0024
11 กองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ - 0027
12 บริษัท ควอลิตี้ เมโทรโลยี โซลูชั่น จำกัด กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชานาญ - 0029
13 ศูนย์ทดสอบความชำนาญ แนส แล็ป สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ - 0031
14 ผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ สายงานบริการ 3 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ - 0032
15 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กลุ่มทดสอบและสอบเทียบ ทดสอบความชำนาญ – 0035
ไปหน้าที่: 1 

 

 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop