หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
สาขา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขา : เคมี สาขา : ฟิสิกส์ สถานะการยกเลิก :
ขอบข่าย :
ขอบข่าย :
ขอบข่าย :
ภาค :      
     
   ห้องปฎิบัติการที่ขอยกเลิก/ถูกพักใช้/ถูกเพิกถอนการรับรองฯทุกสาขาที่เลือก
รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ขอยกเลิก/ถูกพักใช้/ถูกเพิกถอนการรับรองฯ
ลำดับ ชื่อห้องปฏิบัติการ สถานะการยกเลิก จำนวนสาขาที่ได้รับ หมายเลขการรับรองระบบงานที่
1 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ย กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร ขอยกเลิก 1 ทดสอบ – 0095
2 บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาชุมพร ขอยกเลิก 1 ทดสอบ – 0171
3 ห้องปฏิบัติทดสอบคอนกรีตศูนย์บริการเทคนิคปูนอินทรี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ขอยกเลิก 1 ทดสอบ – 0194
4 LAO-UAE Laboratory and Environmental Services Co., Ltd. ถูกพักใช้ 1 ทดสอบ – 0277
ไปหน้าที่: 1 

 

 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop