หน้าหลัก | thai English | Site map

Laboratory Accreditation
หน้าหลัก >> สำหรับการขอรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
สำหรับการขอรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

LA-F-201-4 คำขอรับการรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ
LA-F-202-3 เอกสารประกอบคำขอรับการรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ

หน้า : [1]

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201