หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องภาพกิจกรรม >> พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
พิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557

วันที่ 29 พ.ค. 2557

ห้องปฏิบัติการทดสอบแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร

บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด

หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้องปฏิบัติการ บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

สาขาบริการวิเคราะห์ด้านอาหาร

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201