หน้าหลัก | thai English | Site map

Download >> เอกสารเผยแพร่
เอกสารหมวดข้อมูล

 

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
หมายเลขเอกสาร
วันที่ออกเอกสาร
หมายเหตุ
1
LA-I-01-51/10-19(Thai version)
25-10-19
-
2
LA-I-02-10/10-19(Thai version)
25-10-19
-
3
LA-I-05-10/11-19(Thai version)
25-10-19
-
4
LA-I-06-09/10-19
(Thai version)
25-10-19
-
5
LA-I-07-03/10-19
(Thai version)
25-10-19
-

 

 

Login สำหรับสมาชิก
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
สมาชิก
Administrator
 

Copyright@2009 Department of Science Service-All right reserved.
กลุ่มทะเบียนและดัชนีความสามารถห้องปฏิบัติการ  สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-7165, 02-201-7137 โทรสาร 02-201-7201