หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 992 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 028855801..
2. (สกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตสโกปี ) 0-2564-6500..
3. โรงงานเส้นหมี่อุดมศักดิ์พาณิชย์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-4485-9093..
4. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2617-9500..
5. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบและทดสอบ) 0-3820-1147..
6. โรงงานน้ำตาลวังขนาย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ) 0-2210-0853..
7. โรงพยาบาลแม่วาง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5392-8044..
8. โรงพยาบาลรวมแพทย์พัทลุง (ห้องปฏิบัติการห้องชันสูตร) 0-7461-3166..
9. โรงพยาบาลแว้ง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรโรค) 0-7369-5008..
10. โรงพยาบาลยะหริ่ง (ห้องปฎิบัติการชันสูตรโรค) 073-491031..
11. โรงพยาบาลยะลา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 0-7324-4710..
12. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (ห้องปฎิบัติการงานพยาธิวิทยาคลินิค) 0-7534-0250..
13. โรงพยาบาลแหลมสิงห์ (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแหลมสิงห์) 0-3936-3760..
14. โรงพยาบาลเกาะสีชัง (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลเกาะสีชัง) (038) 216-2..
15. โรงพยาบาลเขาสมิง (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเขาสมิง)* 039-696414 ..
16. โรงพยาบาลโคกโพธิ์ (ห้องปฎิบัติการห้องชันสูตร) 0-7343-1131..
17. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม) 0-5322-4851..
18. โรงพยาบาลเชียงแสน (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร ) 0-5377-7035..
19. โรงพยาบาลเชียงคำ (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิค ) 0-5445-1300..
20. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง (ห้องปฎิบัติการชันสูตรสาธารณสุข) 075-481372..
21. โรงพยาบาลสัตหีบ ก.ม.10 (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-3824-5051..
22. โรงพยาบาลสิเกา (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลสิเกา) 075291017..
23. โรงพยาบาลศีขรภูมิ (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลศีขรภูมิ) 0-4456-1160..
24. โรงพยาบาลหางดง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5344-1693..
25. โรงพยาบาลหนองบัว (ห้องปฎิบัติการงานพยาธิวิทยาคลินิค) 0-5625-1008..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop