หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 165 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. โรงงานน้ำตาลรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ห้องปฎิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4488-8111..
2. โรงพยาบาลแม่สอด (ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข) 0-5554-2337..
3. โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา (ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิค) 0-3881-4375..
4. โรงพยาบาลระแงะ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลระแงะ) 0-7367-1287..
5. โรงพยาบาลระโนด (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรสาธารณสุข) 074-391020..
6. โรงพยาบาลภูหลวง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลภูหลวง) 0-4287-9064..
7. โรงพยาบาลภูผาม่าน (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลภูผาม่าน ) (043) 39-60..
8. โรงพยาบาลเขาชัยสน (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรโรค) 074-691031..
9. โรงพยาบาลแพร่ (ห้องปฎิบัติการงานพยาธิวิทยาคลินิก) 0-5453-3500..
10. โรงพยาบาลวังจันทร์ (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-3866-6174..
11. โรงพยาบาลวัดสิงห์ (ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์) 0-5646-1344..
12. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย) 0-5461-3134..
13. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี (ห้องปฎิบัติการการชันสูตร) 073-411412-..
14. โรงพยาบาลศรีนคร (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลศรีนคร) 0-5565-2725..
15. โรงพยาบาลสันติสุข (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสันติสุข) 0-5476-7045..
16. โรงพยาบาลสันทราย (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053- 498998..
17. โรงพยาบาลหนองแสง (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลหนองแสง) 0-4239-6311..
18. โรงพยาบาลหนองจอก (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลหนองจอก) 0-2543-1150..
19. โรงพยาบาลหนองจิก (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตรสาธารณสุข) 0-7343-7350..
20. โรงพยาบาลอู่ทอง (ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข โรงพยาบาลอู่ทอง) 03551432..
21. โรงพยาบาลลาดยาว (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก) 0-56385011-..
22. โรงพยาบาลลำปาง (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 0-5422-3623..
23. โรงพยาบาลลำพูน (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 053-569186..
24. โรงพยาบาลกะเปอร์ (ห้องปฎิบัติการงานพยาธิวิทยา) 077-843319..
25. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยา (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยา) 044637133..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop