หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (โรงงานบ้านพรุ) 0-7420-0500..
2. ห้องปฏิบัติการเคมี บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานรังสิต) 0-2533-0280..
3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ส่วนวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 0-2335-4120..
4. ห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ำด้านการปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง กรมปศุสัตว์ 0-5531-2069..
5. ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด 0-3635-9185..
6. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 0-2501-1215..
7. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (โรงงานอาหารสัตว์) 0-3626-6086..
8. บริษัท นอร์สเค้ สคู้ค (ประเทศไทย) จำกัด 0-36531-111..
ไปหน้าที่:
1 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop