หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 828 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. (สกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตสโกปี ) 0-2564-6500..
2. A.P FROZEN FOODS CO.,LTD (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034-822641-..
3. โรงงานอุตสาหกรรมอู่ทอง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3555-1488..
4. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 036-646041-..
5. โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-5633-8123..
6. โรงงานน้ำตาลสหเรือง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำตาล) 0-4261-1701..
7. โรงงานน้ำตาลสหการน้ำตาลชลบุรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2282-2022..
8. โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมี) 0-4223-5160..
9. โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ (ห้องปฏิบัติการแผนกเคมี) ..
10. โรงงานพล (ห้องปฎิบัติการทั่วไป) -..
11. โรงพยาบาลแม่สรวย (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-786017..
12. โรงพยาบาลแม่ทา (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลแม่ทา) 0-5357-1171..
13. โรงพยาบาลยะหริ่ง (ห้องปฎิบัติการชันสูตรโรค) 073-491031..
14. โรงพยาบาลม่วงสามสิบ (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลม่วงสามสิบ) 0-4548-9064..
15. โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา (ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา)(ISO15189) 044-341310..
16. โรงพยาบาลรัษฎา (ห้องปฎิบัติการชันสูตรสาธารณสุข) 075-286036..
17. โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเกาะยาว) 0-7659-7109..
18. โรงพยาบาลเชียงยืน (ห้องปฏิบัติการงานชันสูตรสาธารณสุข) 043-784045ต..
19. โรงพยาบาลเชียงกลาง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5479-7123..
20. โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 0-5323-3214..
21. โรงพยาบาลรือเสาะ (ห้องปฎิบัติการห้องชันสูตร) 073-571158..
22. โรงพยาบาลวังวิเศษ (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 075-296052..
23. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา (ห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยา) 0-7329-1023..
24. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง)* 0-4227-1295..
25. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว)* 054-791104..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop