หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 266 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2282-2022..
2. โรงงานพล (ห้องปฎิบัติการทั่วไป) -..
3. โรงพยาบาลเอกอุดร (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเอกอุดร) 0-4234-2555..
4. โรงพยาบาลโขงเจียม (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลโขงเจียม) 0-4535-1083..
5. โรงพยาบาลวังสามหมอ (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลวังสามหมอ) 0-4238-9240..
6. โรงพยาบาลวังจันทร์ (ห้องปฏิบัติการชันสูตร) 0-3866-6174..
7. โรงพยาบาลวังน้ำเย็น (ห้องปฏิบัติการกลางโรงพยาบาลวังน้ำเย็น) 0-3725-1108..
8. โรงพยาบาลขามสะแกแสง (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลขามสะแกแสง) ขามสะแกแสง..
9. โรงพยาบาลควนกาหลง (ห้องปฎิบัติการชันสูตร) 0-7473-7102..
10. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง (ห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง) 0-7425-1788..
11. โรงพยาบาลจอมทอง (ห้องปฎิบัติการงานชันสูตร) 053-341218 ..
12. โรงพยาบาลดอยสะเก็ด (ห้องปฎิบัติการห้องงานชันสูตร) 053-495571..
13. โรงพยาบาลนครพิงค์ (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 0-5321-1957..
14. โรงพยาบาลปลวกเเดง (ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์) ..
15. มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัย) : (662) 997..
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเสียง)* 0-2423-9407..
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการด้านอากาศ)* 0-2244-5474..
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านน้ำและน้ำเสีย)* 0-2423-9445..
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สิ่งแวดล้อม(ห้องปฏิบัติการด้านขยะมูลฝอย)* 0-2423-9445..
20. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฎิการระบบเครื่องทำความเย็น )** 02-9428555 ..
21. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฎิการสอบเทียบและทดสอบ)** 02-942 - 85..
22. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ห้องปฎิการกลศาสตร์ของไหล)** 02-9428555 ..
23. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ(ห้องปฎิการด้านหาจุดหลอมเหลว ) 02-9428555 ..
24. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ) 02-942-8555..
25. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์) 02-942-8555..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop